Naslovna

Božićni domjenak

Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u BIH, organizirala je Božićni domjenak za novinare i prijatelje na temu "BiH nama, mi BiH".

Domjenak je održan 21.12.2015. godine u svečanoj sali Ljetnikovac "Radobolja" nedaleko od Mostara.