O nama

Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna postoji od 2003. godine sa sjedištem u Busovači, a krajem 2008. godine uspijeli smo osigurati prostor za rad i djelomično ga opremiti. U Kantonu Središnja Bosna je velik broj hrvatskih logoraša, branitelja i civila koji su prošli sve torture brojnih logora i bili žrtve surovih i nečovječnih postupaka, stoga Udruga sukladno svojim mogućnostima nastoji osigurati temeljna prava ovoj populaciji, koja joj po zakonu pripadaju. 

Broj članova udruge je između četiri i pet tisuća, točan broj još nije utvrđen, jer još uvijek radimo na sređivanju baze podataka o članstvu. Dio smo HULDR-e u BiH čije je središte u Mostaru.

Djelujemo na području Kantona Središnja Bosna i imamo šest podružnica: Busovača, Kiseljak, Fojnica, Bugojno, Novi Travnik i Travnik.